Like:

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công

Máy chấm công

Máy chấm công

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công

1. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG:

1.1 Nạp người dùng: (Menu > User Manager > Enroll User>

- Enroll FP  ( Nhận diện người dùng bằng vân tay).

o Chọn mã nhân viên (mỗi người 1 mã số) > đặt vân tay để xác nhận (3 lần) > OK

o Sau đó nhấn ESC để nhập vân tay thứ 2, 3.. của người vừa nhập

o Hoặc nhấn OK để nhập vân tay của người mới

- Enroll Pwd  ( Nhận diện người dùng bằng mật mã tối đa 5 chữ số).

o Chọn mã nhân viên > chọn mật mã > OK

- FP & Pwd  ( Nhận diện người dùng bằng vân tay hoặc mật mã).

o chọn mã NV > đặt vân tay để xác nhận (3 lần) > chọn mật mã > OK

1.2 Nạp người quản trị (Menu > User Manager > Enroll Admin>)

(tương tự cách nạp người dùng)

1.3 Xóa

2. TÙY CHỌN

2.1 Sửa hệ thống (Menu > Options > System Opt>)

- Date Time  ( Ngày & giờ).

- Language  ( Ngôn ngữ)

- Adv Option ( xử lý thông tin trên máy.)

o Restore Deflt ( Thiết lập lại các thông số theo mật định)

o Del logs ( Xóa  data)

o Clear all data ( Xóa data & người dùng)

o Clear Admin Pri  ( Xóa người quản trị)

o Voice ( Âm thanh: có/không)

2.2 Quản lý nguồn (Menu > Options > Power Mng>)

- Shutdown ( Hẹn giờ tắc máy trong ngày)

- Power On ( Hẹn giờ mở máy trong ngày)

2.3 Chọn liên kết  (Menu > Options >Comm Opt>)

- Baud Rate: > 115200 khi nối bằng cổng COM

- Dev Num  (mã thiết bị)

- IP Addr   (Chọn địa chỉ IP)

- Net Speed (tốc độ mạng)

o Chọn 10M – H  khi đường truyền >= 60 m

o Chọn 100M – H  khi đường truyền < 60 m

- Ethernet  (Có/ không)

- RS 232  (Có/không)

- RS 485  (Có/không)

- COMM Key  (Cổng số 1 hay 2…)

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công

Chưa có tags cho bài viết này!

Sản phẩm đặc biệt

Giá: 2.750.000 VNÐ
Giá: 2.950.000 VNÐ
Giá: 3.150.000 VNÐ
Giá: 3.190.000 VNÐ
Giá: 3.250.000 VNÐ
Giá: 3.450.000 VNÐ
Giá: 3.790.000 VNÐ
Giá: 3.790.000 VNÐ

Sản phẩm HOT

Giá: 4 488 000 VNĐ
Giá: 2 950 000 VNĐ
Giá: 3 700 000 VNĐ
Giá: 4 450 000 VNĐ
Giá: 6 136 000 VNĐ
Giá: 5 200 000 VNĐ
Giá: 5 200 000 VNĐ
Giá: 4 056 000 VNĐ
Giá: 3 150 000 VNĐ
Giá: 3 250 000 VNĐ
Giá: 4 035 000 VNĐ
Giá: 4 650 000 VNĐ
Giá: 3 790 000 VNĐ
Giá: 10 450 000 VNĐ
Mua sam online | Chuyen phat nhanh | Chuyen phát nhanh | Himalaya.vn | Ve may bay | Lam visa | Máy chấm công